Kokouspöytäkirja 26.08.2017

KOKOUSPÖYTÄKIRJA
26.08.2017 Klo 16:00

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– Todettiin. Läsnä 6 osallistujaa.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
– Puheenjohtajaksi valittiin Risto Mannermaa
– Sihteeriksi Juha Veijalainen
3. Todetaan kerhon taloustilanne.
– Kerholla rahaa n. 2300 €. Varoja käytetty kokoontumisten tulokahveihin ja sauna
maksuihin. T-paitoihin ja lippiksiin, kerhon kangasmerkkeihin ja tarroihin.
– Keskustelua varojen käytöstä: hattuarvonta bensalipuista, kerhon maksamasta päivällisestä,
4. Jäsenluettelon päivitys.
– Noin 25% prosenttia jäsenistä maksaa kannatusmaksun ? Mitä voisimme tehdä asian
korjaamiseksi ???
Kannatusmaksuksi sovittiin edelleen 20,- €
5. Ensi kesän kokoontumiset.
– Kävimme keskustelua osanottajakadosta kesän kokoontumisissa ??? Kevät 10,
kesä 11 ja syys kokoontumisessa 6 henkeä !!!
– Osanottajat olivat sitä mieltä, että järjestämme ensi vuonna ainoastaan yhden
virallisen kokoontumisen kesällä 03. – 05.08.2018. Paikkaa kysellään. Ehdotuksina
Valkeakoski, Suolahti …
– Jos joku haluaa järjestää jotain niin ilmoitus kerhon vetäjille ja tiedotamme asiasta
kerhon sivuilla ja s-postilla.
– Tulossa ainakin Telttakokoontuminen AREKALLA !!!
– Päätettiin palkita ainoastaan pisimmän matkan ajanut ! (Palkinnon voi saada vain kerran )
6. Kerhon puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
– Puheenjohtajana jatkaa Risto Mannermaa ja
sihteerinä Juha Veijalainen
Molempien tehtävät jatkuvat 2 seuraavaa vuotta.
7. Muut esille tulevat asiat
– Kerhotakki
+ Sopivaa takkia etsitään. Ehdotuksia sihteerille !!!
8. Kokouksen päättäminen
– Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:15

Comments are closed.